Nytt Projekt: Nyköpings Arenor

Vi ägnar återigen fredagseftermiddagen åt att fira ännu ett signerat kontrakt. Den här gången är det tecknade avtalet med Nyköpings kommun och gäller installation av ny scenteknik för Nyköpings Arenor, beläget i Rosvalla-området.

Lite historia

Nyköpings Arenor, Rosvalla, är ett sport- och mässcentrum som ägs av Nyköpings kommun och förvaltas av PEAB. Anläggningen öppnade 2003 och omfattar elva hallar under ett tak som motsvarar en yta på 40 000 m2. Det rymmer två ishallar, tennisbanor, bowlingbanor, restauranger, konferensområden, ett gym och en flexibel hall för sport, utställningar och konserter.

Några av de stora evenemang som hållitss på arenan inkluderar delfinaler för 2007, 2012 och 2019 års upplagor av Melodifestivalen. Arenan har också varit värd för handbollsturnerningen Sverigecupen åtta gånger.

PSRIG:s del

Vi kommer att leverera och installera en mängd scenteknik inklusive ett lyftsystem inomhus, en större utomhusscen och en omfattande mängd riggingutrustning.

”Det är just den här typen av större, mer omfattande kontrakt som har blivit PSRIG:s signum de senaste åren. Projekt där det krävs stor erfarenhet av planering, komplexa schemaläggningar, omfattande internkontroller och uppföljningar. Det är också det som möjliggör den långsiktiga resursplaneringen och som utgör ryggraden i hela vår verksamhet.”

Kim Ekblad, projektansvarig och delägare PSRIG

Projektplaneringen har redan påbörjats och vårt arbete kommer att delas upp i två faser:

  • Den första fasen påbörjas i december 2022. Denna inkluderar leverans av en stor utomhusscen och ett mobilt scengolv från Eurotruss, 24 st. kedjetelfrar från GIS (4×2000 kg, 16×1000 kg, 4×500 kg), ett avancerat styrsystem från SRS Rigging, samt diverse riggingutrustning. Den första fasen är primärt en leveransinsats, men den omfattar även stöd på plats under den första byggtiden.
  • Den andra fasen är den mer omfattande delen och innebär leverans samt installation av ett komplext fast lyftsystem inne i multi-arenan. Arenan kommer att täckas med tross för att möjliggöra önskad flexibilitet för alla olika typer av evenemang som kunden planerar att stå som värd för. Totalt kommer 41 st. GIS LP1000 D8+ kedjetelfrar att installeras, samtliga utrustade med encoder-sensorer för positionering och lastövervakning. Vårt egenutvecklade FlexControl kommer att kontrollera systemet och hantera upp till 25 motorer som arbetar samtidigt. Därtill kommer vi att leverera en stor mängd tross-, kablage– och riggingutrustning. Starten av denna fas är planerad till andra kvartalet 2023.

Som nämnts ovan börjar den första fasens leveranser redan nästa månad och den andra fasens installationer startar tidigt sommaren 2023.

ProjektansvarigKim Ekblad, +46 72-552 18 19

(bildrättigheter: PSRIG, Nyköpings kommun)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *