Priebe Scenteknik AB and Scan-Rig AB announce formal merger

MALMÖ/NORRKÖPING — As of January 1st 2019, Priebe Scenteknik AB and Scan-Rig AB will merge their respective business into one new entity called Priebe-ScanRig AB, trading under the PSRIG.com domain.

– These are two well-established and trusted businesses that complement each other well. The objective with the merger is to consolidate our market position, generate growth opportunities and operational synergies as well as simplify the administrative work going forward, says co-owner Aart Gigengack.

Kim Ekblad, fellow co-owner, agrees and points out that the companies cooperation isn’t a new thing:

– The companies have fulfilled each others business models and collaborated extensively for many years. We share a passion for innovation, quality and happy customers. With Scan-Rig’s comprehensive export network and Priebe’s extensive project experience in Scandinavia, we now broaden our organization, gather all the knowledge in one company and expand our available resources and services to meet a growing demand.

All business activities will continue as before and be conducted under the current Scan-Rig AB company registration number SE5569247793 with VAT number SE556924779301.

All physical business activities of Priebe Scenteknik AB will continue as before headed by Kim Ekblad and remain based in Norrköping, Sweden.

All physical business activities of Scan-Rig AB will continue as before headed by Aart Gigengack and remain in Malmö, Sweden.

Please update your records with the following information:

PSRIG.com (Priebe-ScanRig AB)

Organisation no: 5569247793
VAT no: SE556924779301
EORI no: SE5569247793

Bank Giro no: 427-0070
Euro IBAN: SE19 6000 0000 0000 5068 4639
BIC: HANDSESS

Phone: +46 10-211 50 50
Email: info@psrig.com or invoice@psrig.com

SALES OFFICE & VISITING ADRESS (BY APPOINTMENT):

Kosterögatan 13
211 24 Malmö, Sweden

MAIN OFFICE, WAREHOUSE, LOGISTICS & VISITING ADRESS:

Malmgatan 18
602 23 Norrköping, Sweden

About Priebe Scenteknik AB

Priebe Scenteknik, the offspring of its danish counterpart founded in 1960, is today one of Sweden’s leading stage-tech companies. With extensive experience of complex installations the company delivers first-class stage technological systems with premium textiles and solid mechanics. With about a dozen employees the company is strategically based in Norrköping in the middle part of Sweden, with the whole Scandinavian region as a workplace. In addition to representing some of the industry’s most reputable brands, the company proudly develop and sell quality products under their own “FLEX” brand.

About Scan-Rig AB

Scan-Rig is a supplier and sourcing company of specialized rigging equipment, delivering anything from single units to complete integrated solutions. With a select group of suppliers the company delivers premium quality rigging equipment to professional rigging businesses and rental companies all over Europe.

For more information please contact:

Aart Gigengack, sales manager and co-owner, +46 72-164 00 22

Kim Ekblad, project manager and co-owner, +46 72-552 18 19

MALMÖ/NORRKÖPING – Priebe Scenteknik AB och Scan-Rig AB kommer från och med 1 januari 2019 att slå samman sina respektive verksamheter och bilda ett nytt gemensamt bolag kallat Priebe-ScanRig AB, verksamma under domänen PSRIG.com.

– Det är två väletablerade och betrodda företag som kompletterar varandra väl. Målet med fusionen är att befästa vår position på marknaden, skapa tillväxtmöjligheter och nyttja operativa synergier samtidigt som vi förenklar det administrativa arbetet framöver, säger delägaren Aart Gigengack.

Företagets andra delägare, Kim Ekblad, håller med och påpekar att samarbetet företagen emellan inte är något nytt:

– Vi har kompletterat varandras affärsmodeller och haft ett omfattande samarbete i flera år. Vi delar intresse för innovation, kvalitetsprodukter och nöjda kunder. Med Scan-Rig:s omfattande exportnätverk och Priebe:s gedigna projekterfarenheter i Skandinavien så breddar vi nu verksamheten, samlar kompetensen samt utökar våra resurser och tjänster för att möta en större efterfrågan.

All affärsverksamhet kommer att fortsätta som förut och bokföras under nuvarande Scan-Rig:s företagsnummer 5569247793.

All Priebe Scenteknik AB:s fysiska verksamhet kommer att utgå från Norrköping och fortgå precis som tidigare under ledning av Kim Ekblad.

All Scan-Rig AB:s fysiska verksamhet kommer att utgå från Malmö och fortgå precis som tidigare under ledning av Aart Gigengack.

Vänligen uppdatera era register med följande information:

PSRIG.com (Priebe-ScanRig AB)

Organisationsnr: 5569247793
Momsnr: SE556924779301
EORI-nr: SE5569247793

Bank Giro-nr: 427-0070
Euro IBAN-nr: SE19 6000 0000 0000 5068 4639
BIC: HANDSESS

Telefonnr: +46 10-211 50 50
E-post: info@psrig.com eller invoice@psrig.com

FÖRSÄLJNINGSKONTOR & BESÖKSADRESS (AVTALADE TIDER):

Kosterögatan 13
211 24 Malmö

HUVUDKONTOR, LAGER, LOGISTIK & BESÖKSADRESS:

Malmgatan 18
602 23 Norrköping

Om Priebe Scenteknik AB

Priebe Scenteknik, avkomman ur det anrika danska företaget med samma namn, är idag ett av Sveriges ledande företag inom scenteknik. Med omfattande erfarenhet av komplexa installationer levererar man förstklassiga scentekniska system med kvalitetstextilier och gedigen mekanik. Med ett tiotal anställda är företaget strategiskt placerat i Norrköping och mellersta Sverige, med hela Skandinavien som arbetsplats. Utöver att man representerar några av branschens mest ansedda varumärken säljer man även egenutvecklade kvalitetsprodukter under “FLEX”-varumärket.

Om Scan-Rig AB

Scan-Rig är en totalleverantör inriktad på specialiserad riggutrustning. Man levererar allt från enstaka enheter till kompletta integrerade lösningar. Med en noga utvald grupp underleverantörer tillgodoser Scan-Rig professionella rigging- och uthyrningsföretag med högkvalitativ utrustning i hela Europa.

För mer information vänligen kontakta:

Aart Gigengack, export-/försäljningsansvarig samt delägare, +46 72-164 00 22

Kim Ekblad, projektansvarig samt delägare, +46 72-552 18 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *