Aktuella dokument inför möte med IF Metall

Telefonmöte inplanerat  onsdagen 17 mars 2021 kl. 14:30.

Policy och ordningsregler

Protokoll skyddsronder

Pandemihantering