Do you have the right experience? Come join our team!

About us

PSRIG (Priebe-ScanRig AB) has roots back to Denmark in the 1960s and we are today one of the market-leading players in Scandinavia when it comes to designing, manufacturing, selling, installing and maintaining stage technology for the entertainment and event industry.

We are quite passionate about what we do and always look to the client’s needs in the first place. Our goal is to build lasting relationships with clients by delivering final results that exceed expectations. We do this while always keeping safety a top priority. At PSRIG, we’re proud of the work we do, helping our clients fulfill their visions and goals. We are now looking for other passionate, talented, flexible and responsive people to join our group.

Working for us means to work in a professional but friendly environment. There is much own responsibility, but we all look after each other so that we can achieve our goals together. We are a small company that takes care of our people and have a lot of fun along the way.

If you are up for a new challenge, want to evolve your professional skills and like working in a friendly group of talented people, then contact us. Please send us your CV along with a brief description of why you would be perfect for the position to jobs@psrig.com and quote the job title in the subject of the email.

Right now we are looking for

A mobile installer/service technician with experience in complex lifting solutions (Norrköping/Malmö, Full time)

We are planning to expand our business with a dedicated service department. In addition to pure assembly assignments, this new department will perform inspections, maintenance, and repairs of stage technological installations. This involves e.g. permanently installed lifting systems, rail systems, control systems, curtains, seating and other rigging solutions. We plan to hire two new associates, one focusing on the mechanical aspects and one focusing on electrical installations.

The various work assignments will be performed in the field on e.g. theaters, film studios, arenas, schools and other public spaces. Our project and service department takes on assignments throughout Sweden and Norway. However we always start from our workshops in Norrköping or Malmö. The position will involve extensive customer contact with procured installations and service measures per ongoing agreements.

With us, you will work in qualified teams, be involved in many exciting projects in the Scandinavian market, and travel with associated compensation. The assignments often include high-altitude work and can sometimes be physically demanding.

Your duties will include

 • Performing assignments as an installer and service technician of stage technology out in the field and in our workshop.
 • Transportation of you, your colleagues, and equipment to locations.
 • Planning the technical details of service commitments.
 • Booking of staff and equipment.
 • Ordering of products, spare parts, consumables, and equipment.
 • Packing, delivery, and returns of equipment.
 • Performing warehouse duties and maintenance of equipment.
 • Performing quality control and be responsible for servicing our products.

We, therefore, look for someone with

 • Experience with working on lifting systems, electrical components, or mechanical solutions is a prerequisite. Extensive experience in elevator installations, crane assembly, technical service, or electromechanical fittings is meritorious.
 • Experience with planning, implementing, and leading colleagues during projects.
 • Experience with using workshop machines and power tools.
 • Commitment, creativity, thoroughness, drive, and a solution-oriented approach.
 • Social skills, as you will work closely with customers and other partners.
 • The ability to express themselves in Swedish and English, both in speech and writing.
 • The ability to thrive in a varied environment with a sometimes high work pace.
 • A Swedish driving license with B-qualification (BE or C-qualification would be meritorious).
 • Training in fall protection and truck or lift licenses would be an advantage.

Start: Immediately or by agreement
Extent: Full time
Placement: Flexible as per the nature of the position. However, the hubs for the projects are Norrköping or Malmö
Pay: Fixed, as per agreement (union contract)

Deadline: Apply before 2021-12-01

For more information call us at +46 10-211 50 50 or email to jobs@psrig.com

Om oss

PSRIG (Priebe-ScanRig AB) har rötter tillbaka till 1960-talets Danmark och är idag en av de ledande aktörerna i Skandinavien när det gäller design, tillverkning, försäljning, installation och underhåll av scenteknik för underhållnings- och evenemangsbranschen.

Vi är passionerade över det arbete vi gör och ser alltid till kundens behov i första hand. Vårt mål är att bygga långsiktiga relationer med våra kunder genom att leverera slutresultat som överstiger förväntningarna. Detta gör vi samtidigt som säkerhet alltid har högsta prioritet. På PSRIG är vi stolta över hur vi hjälper våra kunder att förverkliga deras visioner och nå deras mål. Nu letar vi efter andra passionerade, talangfulla, flexibla och lyhörda människor som vill ansluta sig till vårt team.

Att arbeta för oss innebär att arbeta i en professionell men kamratlig miljö. Det finns mycket eget ansvar, men vi ser alla efter varandra så att vi kan uppnå våra mål tillsammans. Vi är ett litet företag som tar hand om våra anställda och som har väldigt roligt under tiden vi jobbar.

Om du söker nya utmaningar, vill utveckla dina förmågor och önskar arbeta i en gemytlig grupp av begåvade människor, kontakta oss. Skicka ditt CV tillsammans med en kort beskrivning av varför just du skulle vara perfekt för tjänsten till jobs@psrig.com och skriv vilken tjänst du söker i e-postmeddelandets ämnesrad.

Just nu söker vi efter

En mobil installations-/servicetekniker med erfarenhet från komplexa lyftsystem (Norrköping/Malmö, Heltid)

Vi planerar nu för en expansion av vår verksamhet med en dedikerad serviceavdelning som utöver rena montageuppdrag utför inspektioner, underhåll och reparationer av scentekniska installationer. Det handlar t.ex. om fast installerade lyftsystem, skensystem, ridåer, styrsystem, läktarlösningar och andra rigginglösningar. Vi planerar att tillsätta två tjänster, en tjänst med fokus på mekanik respektive en tjänst med inriktning mot elinstallationer.

De varierande uppdragen kommer att utföras ute i fält på t.ex. teatrar, filmstudios, arenor, skolor och andra allmänna utrymmen. Vår projekt- och serviceavdelning tar sig an uppdrag över hela Sverige och Norge. Vi utgår dock alltid från våra verkstäder i Norrköping eller Malmö. Tjänsten kommer innebära omfattande kundkontakt genom upphandlade installationer och serviceåtgärder enligt löpande avtal.

Hos oss kommer du jobba i kvalificerade team, vara involverad i många spännande uppdrag på den skandinaviska marknaden och få resa med tillhörande ersättning. Uppdragen omfattar ofta höghöjdsarbete och kan ibland vara fysiskt krävande.

Dina arbetsuppgifter kommer inkludera att

 • Utf√∂ra uppdrag som installat√∂r och servicetekniker av scentekniska produkter ute i f√§lt samt i v√•r verkstad.
 • Transportera dig, dina kollegor och utrustning till uppdragen.
 • Planera service√•tagandets tekniska detaljer.
 • Boka personal och utrustning.
 • Best√§lla hem produkter, reservdelar, f√∂rbrukningsmaterial och utrustning.
 • Arbeta med packning, leverans och returer av utrustning.
 • Utf√∂ra lagersysslor samt underh√•ll av utrustning.
 • Utf√∂ra kvalitetskontroller samt ansvara f√∂r service av v√•ra produkter.

Vi efterfrågar därför

 • Erfarenhet av arbete med lyftsystem, elektriska komponenter eller mekaniska installationer √§r en f√∂ruts√§ttning. Fler√•rig erfarenhet fr√•n t.ex. hissinstallationer, kranmontage, teknisk service eller elektromekaniska installationer √§r meriterande.
 • Erfarenhet av att planera, genomf√∂ra och leda kollegor under projekt.
 • Erfarenhet av att anv√§nda verkstadsmaskiner och elverktyg.
 • Engagemang, kreativitet, noggrannhet, handlingskraft och ett l√∂sningsorienterat arbetss√§tt.
 • Social kompetens och ett serviceinriktat s√§tt d√• du kommer att arbeta n√§ra kunder och andra samarbetspartners.
 • Att du kan uttrycka dig v√§l p√• svenska och engelska i tal och skrift.
 • F√∂rm√•gan att trivas i en h√§ndelserik milj√∂ med stundtals h√∂gt tempo.
 • K√∂rkort med B-beh√∂righet (BE eller C-beh√∂righet vore meriterande).
 • Utbildning i fallskydd samt truck- eller liftkort vore en f√∂rdel.

Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Norrköping eller Malmö
Lön: Fast, enligt överenskommelse (kollektivavtal)

Deadline: Ansök innan 2021-12-01

F√∂r mer information ring oss p√•  +46 10-211 50 50 eller maila p√• jobs@psrig.com